Új modul a dinamikus vizsgálatokra

A Dlubal kiadta a legújabb verzióját, benne a teljesen új modult, RF-/DYNAM Pro for Time History Analysis néven futó a dinamikus vizsgálatok idősoros elemzésre szolgáló kiegészítő programot.

A különböző dinamikus gerjesztési funkciókat táblázatos formában, harmonikus terhelésként vagy az idő függvényében határozhatjuk meg. A nemlineáris időtörténeti elemzést nemlineáris implicit Newmark-analízissel (csak RFEM) vagy explicit elemzéssel végezzük. Ez a modul kiterjesztés megszünteti a lineáris rendszerek dinamikán belüli korlátozását.

A fontosabb ismérvei a programnak:

 • Felhasználó által meghatározott diagramok az idő függvényében, táblázatos formában vagy harmonikus terhelésként.
 • Az idődiagramok kombinációja RFEM / RSTAB terhelési esetekkel vagy kombinációkkal (lehetővé teszi a csomópontok, a tagok és a felületi terhelések meghatározását, valamint a szabad és generált terheléseket, amelyek idővel változhatnak)
 • Több független gerjesztési funkció kombinációja
 • Nemlineáris időtörténeti elemzés az implicit Newmark-elemzéssel (csak RFEM) vagy explicit elemzéssel
 • Szerkezeti csillapítás Raleigh csillapítási együtthatók vagy Lehr csillapítással
 • A kiindulási deformációk közvetlen importálása terheléses esetekből vagy kombinációból (csak RFEM)
 • A merevség módosításai kezdeti körülmények között, például axiális erőhatás, deaktivált tagok (csak RSTAB)
 • Az időmenti monitor eredményeinek grafikus megjelenítése
 • Az eredmények exportálása felhasználó által meghatározott idő lépésekben
 • Érintkezési elemek vizsgálata (csak RFEM)
 • A gyorsítás-idő excitációk időgörbéjének elemzése a hordozókon (csak RFEM)

Elemzés eredménye

Nem kívánunk az adat megadás, a nem-linearitás és számítás részleteire kitérni, arról itt olvashat. De fontos látni, mit ad  eredményként a program.

Az RF-/DYNAM Pro RFEM vagy RSTAB integrálásának köszönhetően numerikus és grafikus eredményeket vonhat be az RF-/ YNAM Pro-Forced Vibrations-ről a jelentéshez.  Az elemzés eredményei egy  idősoros monitoron jelennek meg.

 • Minden eredményt ábrázol az idő függvényében.
 • A numerikus értékeket MS Excel-be exportálhatja.
 • Lehetőség van az eredmény kombinációk exportálására az egyes időperiódusok eredményeinek exportálásával, vagy az összes időpálya legkedvezőtlenebb eredményeinek szűrésével.

Akik többet akarnak megtudni a nem-lineáris vizsgálatról, azoknak ajánljuk az alábbi videót.